III edycja Międzyszkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

III edycja Międzyszkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory

15 listopada 2023, 15:33
III edycja Międzyszkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory

Z przyjemnością informujemy, że niebawem wystartuje III edycja Międzyszkolnego Festiwalu Naukowego E(x)plory, organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Festiwal ten jest częścią Programu E(x)plory realizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Program skupia się na odkrywaniu talentów i wspieraniu młodzieży w rozwijaniu własnych projektów naukowych i badawczych. Międzyszkolny Festiwal Naukowy E(x)plory skierowany jest do szkolnych pasjonatów nauki i technologii, którzy chcieliby skonfrontować własne pomysły z ekspertami oraz zdobyć doświadczenie w prezentowaniu projektów. Celem festiwalu jest promowanie innowacyjności i kreatywności młodzieży w środowisku szkolnym i uczelnianym.

Międzyszkolny Festiwal Naukowy E(x)plory odbędzie się w dniach 20.11-24.11.2023 na terenie ZSE. Wzorem ubiegłych edycji odbędą się warsztaty, wykłady oraz pokazy naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Słupska.

W ramach Festiwalu rywalizować będzie młodzież ze szkół podstawowych (po raz pierwszy w festiwalu!) oraz ponadpodstawowych. W sumie zaprezentują się 24 grupy projektowe. Opowie o nich 63 uczniów, a wspierać ich będzie 17 opiekunów. Założeniem konkursu jest wybranie najlepszych projektów naukowych, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Projekty nie mają żadnych ograniczeń tematycznych i są pracami o charakterze naukowym z różnych kategorii, m. in. z: astronomii, biologii, mikrobiologii, biochemii, chemii fizycznej, ekologii, zarządzania środowiskiem, energetyki i transportu. Nad realizacją każdego projektu czuwał opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic).

Wcześniejsze edycje Festiwalu cieszyły się ogromną popularnością, odkryły wiele talentów naukowych oraz zainicjowały nowatorskie metody badawcze, które były kontynuowane w przyszłości. Młodzież ze słupskich szkół zgodnie powtarzała, że udział w wykładach, debatach i pokazach zaktywizował ją do głębszego zainteresowania się naukami ścisłymi i pracy nad rozwijaniem kompetencji miękkich.

Koordynatorem Festiwalu jest Barbara Miedziewska - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku.