Młodociani startują - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

Młodociani startują

23 stycznia 2024, 8:41
Młodociani startują
Z przyjemnością informujemy, że projekt Ekonomika “Młodociani na start” – czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich w konkursie wniosków 2023 został zaakceptowany do realizacji. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu przyznała szkole dofinansowanie w wysokości 30 000 EURO. Projekt dotyczy akcji: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210-VET) i ma na celu:
• rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów tj: komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w zespole, samodzielności,
• wzrost kompetencji zawodowych uczniów: autoprezentacji, znajomości języka angielskiego, umiejętności cyfrowych, znajomości prawa pracy,
• wzrost motywacji uczniów do nauki zawodu i planowania kariery,
• wzrost świadomości uczniów w zakresie problemów ochrony środowiska,
• wzrost zaangażowania pracodawców w przygotowanie zawodowe młodzieży,
• opracowanie programu adaptacyjnego “Pierwsza praca”,
• nawiązanie partnerstwa z zagraniczną szkołą i uczenie się od siebie nawzajem,
• zaspokojenie potrzeb grup o mniejszych szansach i niwelowania różnic w dostępie do rynku pracy.
Jest to pierwszy projekt skierowany do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Słupsku. Już wkrótce przedstawimy więcej szczegółów.
Zachęcamy do śledzenia naszych działań i informacji zamieszczanych na stronie szkoły oraz Facebooku.