Konferencja Pani Prezydent w Ekonomiku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

Konferencja Pani Prezydent w Ekonomiku

12 marca 2024, 7:50
Konferencja Pani Prezydent w Ekonomiku

Podczas poniedziałkowej konferencji Pani Prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku, w obecności przedstawicieli mediów zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku (ZSE) a Przedsiębiorstwem Aerosol Service.

Dyrektor ZSE, Renata Draszanowska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Aerosol Service, Damian Piotrowski, opowiadali o celu porozumienia, jakim jest m.in.:
– objęcie patronatem przez Aerosol Service organizowanego w szkole Słupskiego Festiwalu „Asy Nauki”,
a także, a może przede wszystkim,
– realizacja zajęć praktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w zawodzie magazynier-logistyk.