Ekonomik poszerza horyzonty - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

Ekonomik poszerza horyzonty

28 marca 2024, 11:54
Ekonomik poszerza horyzonty
26 marca 2024 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce - oddziałem okręgowym z siedzibą w Koszalinie.
W ramach porozumienia Stowarzyszenie umożliwi uczniom i kadrze szkoły udział w wybranych formach kształcenia praktycznego organizowanych przez Stowarzyszenie (np. prezentacje, wykłady, szkolenia z wyłączeniem szkoleń certyfikowanych, spotkania klubowe), obejmie patronatem klasy technikum w zawodzie technik rachunkowości, udzielani pomocy w ewaluacji programów nauczania w celu lepszego przygotowania młodzieży zarówno w obszarze teoretycznej, jak i praktycznej nauki zawodu oraz podjęcia pierwszej pracy zawodowej, wesprze ZSE w doposażenie specjalistycznych pracowni w materiały dydaktyczne oraz w zakresie organizacji praktyk zawodowych, będzie promować poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie rachunkowości poprzez organizację konkursów wiedzy. Pozyskaliśmy Partnera, który z chęcią podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, z korzyścią dla rozwoju zawodowego uczniów Ekonomika.