Patron - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

Patron

STASZIC STANISŁAW (1755-1826)

Uczony, filozof, przyrodnik, działacz i pisarz polityczny; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. W okresie Sejmu Czteroletniego działacz obozu reform - walczył o utrzymanie niezawisłości narodowej , rzecznik interesów mieszczaństwa oraz polepszenia sytuacji chłopów (Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego 1787, Przestrogi dla Polski 1790). Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarki kraju oraz rozwinął różnorodną działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty; od 1808 prezes TPN, dla którego ufundował siedzibę w Warszawie (Pałac Staszica); 1807-12 czł. Izby Edukacyjnej (autor projektów kształcenia urzędników państw., rzecznik kształcenia ubogiej młodzieży miejskiej, inicjator i opiekun rzemieślniczych szkół niedzielnych) i Dyrekcji Skarbu, 1810-12 czł. Rady Stanu; 1815-24 czł. Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publ. oraz dyrektor generalny w Wydziale Przemysłu i Kunsztów; od 1824 min. stanu; współorganizator uniw. w Warszawie (1816), Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach oraz Szkoły Przygotowawczej do Inst. Politechnicznego. Odkrył złoża węgla i zainicjował budowę kopalni w Dąbrowie Górniczej, popierał rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i przygotowywał plany jego rozbudowy; tworząc 1816 Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stał się jednym z prekursorów spółdzielczości chłopskiej. Staszic podjął systematyczne badania naukowe w dziedzinie geologii; organizował wyprawy geologiczne (m.in. w Tatry); jego rozprawy z dziedziny geologii, opublikowane w dziele O ziemiorództwie Karpatów... (1815) wraz z mapą geolgiczną . Polski i krajów ościennych (jedna z pierwszych map tego rodzaju na świecie), stanowiły pierwszą próbę syntet. ujęcia geologii Polski. Jako filozof głosił monistyczną koncepcję świata, opartą na zasadzie rozwoju wynikającego z prawa natury. Autor poematu Ród

Szkoła w TPSS

W 2003 roku radni miasta Słupska nadali ZSEiO imię S.Staszica. Było to formalne potwierdzenie stanu rzeczy, ponieważ szkole ten wielki Polak patronował od 1963 roku.

W Polsce jest co najmniej kilkadziesiąt szkół noszących imię Stanisława Staszica.

W 1987 roku powstał pomysł współpracy i wzajemnej pomocy szkół noszących imię Stanisława Staszica. W Stąporkowie, w tamtejszym Zespole Szkół Zawodowych odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich. Wkrótce też w środowisku nauczycieli szkół zawodowych oraz ogólnokształcących, noszących imię Stanisława Staszica oraz wśród ludzi poszukujących nowatorskich form i metod pracy wychowawczej z wykorzystaniem postaci patrona szkoły, zrodził się pomysł powołania do życia organizacji mającej charakter ruchu pedagogiczno- społecznego.

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich zostało oficjalnie zarejestrowane 23 lutego 1990 roku.

W 1995 roku naszej szkole został wręczony Akt przyjęcia do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Staliśmy się też członkiem Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich.

Rok 2005 - Rokiem Stanisława Staszica

Rok 2005 uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk został ogłoszony Rokiem Staszica. Jesienią 2005r.przypadła bowiem 250 rocznica jego urodzin, a na początku 2006 r. 180 rocznica śmierci tego Wielkiego Polaka.

Przez cały rok w miejscach związanych ze St. Staszicem, odbywały się wystawy, odczyty, konkursy, wycieczki, ważne konferencje.
W marcu 2005r. do Warszawy na konferencję popularyzującą myśl społeczną Stanisława. Staszica pojechał pan M. Kondrat. W pięknym Pałacu Staszica znani naukowcy prezentowali referaty prezentującymi sylwetkę S.Staszica na tle Warszawy jego epoki. Potem był spacer po mieście i symatyczne spotkanie w gronie członków SSS.

W czerwcu 2005 roku odbył się w Białymstoku finał etapu centralnego 12. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu.

Dorota Przybył z klasy III Td zajęła wysokie III miejsce.

We wrześniu 2005 do miasta Staszica-Piły pojechali: I. Miluska i M. Kondrat. Byli uczestnikami sesji zorganizowanej przez Muzeum Staszica i Towarzystwo Badań nad Oświeceniem.

Nasza szkoła włączyła się w obchody Roku Staszicowskiego.

25 października odbyła się uroczysta sesja popularno r11; naukowa, podczas której młodzież prezentowała referaty przygotowane pod czujnym okiem organizatorki spotkania pani I. Miluskiej. Honorowym gościem i referentem był pan dr Paweł Kasprzak, pracownik naukowy PAP, który wygłosił referat na temat filozofii oświeceniowej S.Staszica.

Referaty uczniowskie wzbogaciły prezentacje multimedialne poświęcone działalności S. Staszica.