KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku

Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 47 65 • e-mail: • www: http://www.ekonomik.slupsk.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

SEMESTR I
klasy maturalne 2 września 2019 – 13 grudnia 2019
pozostałe klasy 2 września 2019 – 10 stycznia 2020

SEMESTR II
klasy maturalne 16 grudnia 2019 – 24 kwietnia 2020
pozostałe klasy 27 stycznia 2020 –26 czerwca 2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
- zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2019
- ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020
- ferie wiosenne 9 - 14 kwietnia 2020
- dzień wolny ustawowo 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 11 czerwca,
- ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
- 2 – 3 styczeń 2020 r.
- 12 czerwca 2020 (dzień wolny za sobotę 25.04. - DOSZ dla Szkół Podstawowych i Piknik z Ekonomikiem)

MATURY – 4,5,6 maja 2020

WYSTAWIENIE PROPOZYCJI OCEN SEMESTRALNYCH
- klasy maturalne do 15 listopada 2019
- pozostałe klasy do 6 grudnia 2019

WYSTAWIENIE OCEN SEMESTRALNYCH
- klasy maturalne 13 grudnia 2019
- pozostałe klasy 9 stycznia 2020

PROPOZYCJE ocen końcoworocznych
- wystawienie propozycji ocen rocznych do 20 marca 2020 - klasy IV
- wystawienie propozycji ocen rocznych klasy I -III do 22 maja 2020

WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH
- klasy maturalne do 17 kwietnia 2020
- pozostałe klasy do 19 czerwca 2020