Dyrekcja - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 34 92 • e-mail: • www: http://www.drzewniak.slupsk.pl

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły:

mgr Grażyna Zienkiewicz

Wicedyrektor:

mgr Izabela Mroczkowska-Bujak
mgr Beata Kumorowska