Struktura szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Technicznych w Słupsku

Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 34 92 • e-mail: • www: http://www.drzewniak.slupsk.pl

Struktura szkoły

W skład naszej szkoły wchodzą następujące typy szkół:

Technikum nr 3 kształcące w zawodach:

- technik informatyk
- technik programista
- technik technologii drewna
- technik reklamy
- technik przemysłu mody
- technik fotografii i multimediów

Liceum Plastyczne

- plastyk


Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 kształci w zawodach:

- stolarz
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej