Praktyki uczniów w firmie Markos Sp. z o.o. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku

Szczecińska 60, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 843 31 78 • e-mail: • www: http://www.zsp1slupsk.pl

Praktyki uczniów w firmie Markos Sp. z o.o.

24 sierpnia 2022, 9:58
Markos
23 sierpnia 2022 w pracowni elektrycznej Zespołu Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich
w Słupsku podpisano porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia dualnego z firmą
MARKOS
Na mocy porozumienia MARKOS Sp. z o.o. zobowiązał się do przyjęcia w roku szkolnym
2022/2023 na praktyczną naukę zawodu grupę dwudziestu uczniów rozpoczynających
kształcenie w zawodzie elektryk. Zgodnie z ustaleniami, podczas wyznaczonych dni w
tygodniu, będą zdobywać w firmie wiedzę praktyczną, zgodnie z obowiązującym programem
nauczania dla tego zawodu oraz kulturą organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
- Możliwość zdobywania kompetencji zawodowych przez młodzież od doświadczonych
specjalistów jest ogromną wartością projektu współpracy, który daje gwarancję
kompleksowego przygotowania uczniów do możliwie jak najlepszego wejścia na rynek pracy.
Grupa uczniów, która we wrześniu rozpocznie naukę w zawodzie elektryk, będzie miała
możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu przez najbliższe trzy lata w firmie
MARKOS, z czasem staną się częścią jej zespołu. Pierwsi uczniowie objęci dualnym
systemem kształcenia opuszczą mury słupskiego Elektryka w 2025 roku.
Przedstawiciele Zespołu Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku oraz MARKOS
mają nadzieję, że zainicjowana współpraca w kształceniu dualnym rozwijać się będzie o jej
nowe formy w przyszłości.
Maros1