Współpraca ZSEL z SEP - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku

Szczecińska 60, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 843 31 78 • e-mail: • www: http://www.zsp1slupsk.pl

Współpraca ZSEL z SEP

6 października 2022, 14:49
SEP
Mając na uwadze znaczenie dodatkowych, pozalekcyjnych form kształcenia
w procesie skuteczniejszego przygotowania przyszłych absolwentów do pomyślnego
wejścia na rynek pracy nawiązano współpracę pomiędzy Zespół Szkół „Elektryk” im.
Noblistów Polskich w Słupsku oraz Oddział SEP w Słupsku.
4 października 2022r. Aldona Pląska, Dyrektorka Zespołu Szkół „Elektryk” im.
Noblistów Polskich w Słupsku, , oraz Piotr Gaweł, Prezes Zarządu Oddziału SEP w Słupsku,
podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali gotowość obopólnego zaangażowania
w rozwój kompetencji zawodowych uczniów, kształcących się w zawodach technik elektryk
i technik automatyk.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Słupski zadeklarowało współpracę
m.in. w następujących formach:
- zapraszanie uczniów i nauczycieli na szkolenia prowadzone przez dostawców urządzeń
elektrycznych;
- motywowanie uczniów do osiągania najlepszych wyników nauczania;
- organizowanie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli na terenie szkoły;
- wsparcie finansowe w doposażeniu pracowni przedmiotów elektrycznych.
Przedstawiciele obydwu stron porozumienia wyrazili przekonanie, że podjęta
współpraca przyczyni się do pogłębienia przez uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” im.
Noblistów Polskich w Słupsku zainteresowań elektrotechniką oraz rozwojem kompetencji
zawodowych, tym samym ułatwi im start na rynku pracy.
SEP2