Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny „InfoSłupia 2023” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku

Szczecińska 60, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 843 31 78 • e-mail: • www: http://www.zsp1slupsk.pl

Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny „InfoSłupia 2023”

21 kwietnia 2023, 12:32
IS1
20 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
odbył się Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny „InfoSłupia 2023” pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta Słupska.
Zwycięzcami konkursu zostali :
  • Dawid Karsznia z Technikum Informatycznego w Pucku
  • Adrian Meier z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
  • Dominik Zieliński z I LO w Słupsku
Była to już 9. edycja konkursu cieszącego się dużym zainteresowaniem m.in. ze względu na
popularność wśród młodzieży zawodów technik informatyk i technik programista.
I etap konkursu to eliminacje przeprowadzane w szkołach zgłoszonych do konkursu i polegał
na rozwiązaniu testu obejmującego szeroko rozumianą informatykę. Przystąpiło do niego
419 uczniów z 12 szkół województwa pomorskiego, reprezentujących Puck ( 2 szkoły),
Kościerzynę, Wejherowo, Przodkowo, Bytów, Chojnice i Słupsk (5 szkół), z których 49
awansowało do półfinału.
Półfinał odbył się w auli Zespołu Szkół „Elektryk”. Uczestnicy rozwiązywali zadania zamknięte
i otwarte o charakterze koncepcyjnym. Największą trudność sprawiły im zadania związane z
logiką komputerową, sieciami komputerowymi oraz złożone zagadnienia dotyczące
przeliczania między systemami liczbowymi.
Do finału zakwalifikowało się 10 uczestników. Na ostateczny wynik złożyła się suma punktów
uzyskanych przez uczestnika w półfinale i finale.
Uczniowie walczyli o tytuł najlepszego informatyka i Puchar Prezydenta Miasta Słupska oraz
o nagrodę główną ufundowaną przez DZP Invest Kiereccy, tj. markowy laptop. Drugą
nagrodę ufundował Kaliop Poland sp. z. o.o – nowoczesny tablet, a trzecią Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – zewnętrzny dysk o dużej pojemności. Wszyscy
finaliści otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.

Puchar Prezydenta Miasta Słupska Nagrody wręczyła Marta Makuch, Zastępczyni
Prezydentki, nagrodę główną Rafał Kierecki właściciel firmy DZP Invest Kiereccy, pozostałe
nagrody Jaku Bilski z Kaliop Poland i z Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w
Słupsku.
Organizatora konkursu, Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku, wsparł
Kaliop Poland Sp. z o.o. oraz Akademia Pomorska, których przedstawiciele wchodzili w skład
jury konkursowego oraz wygłosili wykłady dla uczniów i uczestników konkursu: mgr inż.
Jakub Bilski (Kaliop)„Podstawowe narzędzia programistyczne” oraz dr Tomasz Jaworski
„Spektroskopia, czyli nauka o duchach”. Wykładów wysłuchało 200 uczniów.
IS2IS3IS4