Współpraca ZSEL z Kaliop Poland Sp. z o.o. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku

Szczecińska 60, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 843 31 78 • e-mail: • www: http://www.zsp1slupsk.pl

Współpraca ZSEL z Kaliop Poland Sp. z o.o.

24 kwietnia 2023, 11:39
Kaliop1
20 kwietnia 2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół „Elektryk”, Aldona Pląska, i Członek
Zarządu Kaliop Poland Sp. z o.o., Jakub Bilski, w obecności Zastępczyni Prezydentki Miasta
Słupska, Marty Makuch podpisali porozumienie wyrażające wolę wspólnego podejmowania
inicjatyw, realizowania wspólnych projektów rozwijających kompetencje zawodowe wśród
uczniów potrzebne w branży IT, przede wszystkim w zawodzie technik programista.

Celem podpisanego porozumienia jest potwierdzenie dotychczasowego
zainteresowania Zespołu Szkół „Elektryk” i Kaliop Poland Sp. z o.o. działaniami oraz
współpraca w zakresie działań zmierzających do wyjścia naprzeciw potrzebom szkolnictwa
zawodowego, uatrakcyjnienia kształcenia praktycznego przy wsparciu firmy będącej
nowoczesnym i przyjaznym miejscem pracy.
Kaliop2