„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach Programu „Za Życiem” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

Deotymy 15a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 22 • e-mail: • www: http://www.5lo.slupsk.pl

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach Programu „Za Życiem”

25 stycznia 2024, 11:20
„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach Programu „Za Życiem”

W roku szkolnym 2023/2024 V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Słupsku bierze udział w zadaniu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. Celem zadania jest wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w formie warsztatów pt. „Wektory życia”, który polega na wzmacnianiu młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl

Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013