Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

Deotymy 15a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 22 • e-mail: • www: http://www.5lo.slupsk.pl

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 – 21 czerwca 2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09. 2018 r.

­ godz. 11.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 / 2019

­ godz. 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów w kościele NMP Królowej Różańca Św. w Słupsku

­ godz. 9.00 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego w SP 8

03.09.2018 r.

­ godz. 12.00 spotkanie dyrekcji szkoły z uczniami klas trzecich

11.09.2018 r.

­ spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas pierwszych
z Rodzicami – godz. 16.00

11.09.2018 r.

­ spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas trzecich z Rodzicami – godz. 16.30

17-18.09.2018 r.

­ Gdański Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2018

18.09.2018 r.

­ zebrania wychowawców klas drugich z Rodzicami – godz.16.00

­ godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

21.09.2018 r.

­ 19 edycja konkursu „ Herbertiada 2018” Kołobrzeg

21-23.09.2018 r.

­ udział w XXV edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”

28.09.2018 r.

­ Bieg z Herbertem z okazji Roku Herbertowskiego

03-04.10.2018 r.

­ XX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół w Gdańsku

10.10.2018 r.

­ Otrzęsiny - dla uczniów klas pierwszych, godz. 11.30

12.10.2018 r.

­ godz. 10.00 - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych

19.10.2018 r.

­ Połowinki

23.10.2018 r.

­ Dzień Otwarty Szkoły spotkanie ogólne w godz.16.00-18.00

­ godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

26.10.2018 r.

­ Dzień Patrona, uroczystość szkolna godz.11.30

26.10.2018 r.

­ Spotkanie z „Panem Cogito” lub „Zaduszki poetyckie” godz. 16.00

02.11.2018 r.

­ dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05.11.2018 r.

­ „Niepodległa”- konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych, godz. 11.00

07.11.2018 r.

­ Narodowe Śpiewanie, godz. 17.00

09.11.2018 r.

­ „Niepokonana” - uroczystość szkolna z okazji 100 rocznicy godzina 11.00, dla mieszkańców – godz. 16.30

20-23.11. 2018 r

­ próbny egzamin maturalny z OPERONEM

27.11.2018 r.

­ Dzień Otwarty Szkoły spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr

­ obowiązkowe zebrania klasowe – godzina 16.00 – 16.30

­ spotkanie ogólne - godzina 16.30 – 18.00

20.12.2018 r.

­ Jasełka połączone z koncertem kolęd – godz. 12.30

21.12.2018 r.

­ ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr roku szkolnego 2018/2019

21.12.2018 r.

­ Wigilie klasowe i wigilia szkolna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23 - 31.12.2018 r.

­ zimowa przerwa świąteczna

03-10.01.2019 r.

­ próbny egzamin maturalny z Nową Erą

15.01.2019 r.

­ godz.16.00 zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze

­ godz.17.00 spotkanie Rady Rodziców, sala 31

18.01.2019 r.

­ Studniówka

24.01.2019 r.

­ apel podsumowujący pracę w I semestrze r. szk. 2018/2019 godz. 10.30.

11.02 - 24.02.2019 r.

­ ferie zimowe

28.02.2019 r.

­ Pamięci Żołnierzy Wyklętych – apel, godz.11.30 oraz 16.00

11.03.2019 r.

­ „Matematyka w przedmiotach przyrodniczych”- konkurs, godz.11.30

20.03.2018 r.

­ Dzień Języków Obcych oraz „Taniec z różnych stron świata”, godz. 11.30

26.03.2019 r.

­ Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie ogólne godz. 16.00- 18.00
(w klasach programowo najwyższych informacja o ewentualnych ocenach niedostatecznych za II semestr i niedopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

05.04.2019 r

­ V Powiatowy Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej, godz. 11.00

12.04.2019 r.

­ ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach trzecich

15.04.2019 r.

­ Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum

18.04 - 23.04.2019 r.

­ wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2019 r.

­ spotkanie ogólne uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły - godz.10.00.

26.04.2019 r.

­ uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły - godz.13.00.

02.05.2019 r.

­ dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

06.05.2019 r.

­ początek egzaminu maturalnego w sesji wiosennej – część pisemna
i ustna (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie podany
w późniejszym terminie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego)

06.05.2019 r.

­ dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka polskiego - p. podstawowy.

07.05.2019 r.

­ dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z matematyki - p. podstawowy.

08.05.2019 r

­ dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- kl. I, II Egzamin maturalny z języka angielskiego - p. podstawowy
i rozszerzony.

21.05.2019 r.

­ Dzień Otwarty Szkoły- spotkanie poświęcone informacji o wynikach nauczania i zachowania uczniów, ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za II semestr w kl. I i II

­ obowiązkowe zebrania klasowe - godzina 16.00 – 16.30

­ spotkanie ogólne – godzina 16.30 – 18.00

31.05.2019 r.

­ Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – godz.11.00.

07.06.2019 r.

­ ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II.

17-19.06. 2019 r.

­ sprawdziany trwałości wiedzy dla uczniów klas I i II. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

21.06.2019 r.

­ uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

­ o godzina 9.00 – Msza Św. dla wszystkich chętnych uczniów

­ godzina 10.00 - rozdanie świadectw