I Targi Pracy w "Mechaniku" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

I Targi Pracy w "Mechaniku"

11 kwietnia 2016, 12:07
I Targi Pracy w "Mechaniku"

I Targi Pracy w "Mechaniku"W dniu 07.04.2016r. w "Mechaniku" odbyły się I Targi Pracy organizowane w ramach działalności BIURA KARIER.
Targi były adresowane do uczniów klas czwartych technikum i trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, czyli kończących szkołę. W trakcie bezpośrednich spotkań z pracodawcami zwiedzający mogli zapoznać się z ofertami pracy i warunkami jakie oferuje dana firma.
W opinii pracodawców, który brali udział w Targach Pracy jest to potrzebna inicjatywa .
Dzięki takim spotkaniom przyszli absolwenci czują się pewniej stawiając pierwsze kroki na rynku pracy.
W trakcie trwania Targów odbyło się również 9 spotkań, na których pracodawcy przedstawiali uczniom konkretne oferty pracy. W targach udział wzięło 12 pracodawców, 5 instytucji wspierających rynek pracy oraz doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.