Dyrekcja Szkoły - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor szkoły: Barbara Zakrzewska

Zastępca Dyrektora: Przemysław Jakubowski

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Gomoracka

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Anna Szymańska