Terminarz ZSMiL w Słupsku rok szkolny 2018/2019 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

Terminarz ZSMiL w Słupsku rok szkolny 2018/2019

T E R M I N A R Z
Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku na rok szkolny 2018/2019

1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

· rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018r.

· zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2018r.

· zakończenie I semestru

21.12.2018r.

· ferie zimowe

11.02. – 24.02.2019r.

· wiosenna przerwa świąteczna

18.04.-23.04.2019r.

· zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26.04.2019r.

· zakończenie zajęć w klasach III ZSZ

21.06.2019r.

· zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.

21.06.2019r.

· ferie letnie

22.06.-31.08.2019r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: (10 dni dla T w ciągu roku oraz 6 dni dla ZSZ w ciągu roku)

dzień wolny od zajęć dydaktycznych (po Święcie Zmarłych)

egz. potw. kwalifikacje w zaw. etap pisemny (kl. 4 T )

Święto Flagi

egzamin maturalny z języka polskiego PP/PR

egzamin maturalny z języka matematyki PP

egzamin maturalny z języka angielskiego PP/PR

egz. potw. kwalifikacje w zaw. etap pisemny (kl. 2,3 T i 3 Z)

egz. potw. kwalifikacje w zaw. etap prakt „d” (kl. 2,3 T i 3 Z)

2.11.2018r. (piątek)

10.01.2019r. (czw.) tylko dla T, klasy 1 e, f, 2 e, 3e – zajęcia lub zajęcia z wychowawcą

29-30.04.2019r. (2 DNI)

2.05.2019r. (środa)

6.05.2019r. (pon.) tylko dla T, klasy 2 f (zajęcia CKP) 3 e, 3 f, 3 m szkolenie dot. egz. lub CKP

7.05.2019r. (wt.)

8.05.2019r. (śr.)

18.06.2019r. (wt.) – tylko dla T, klasy 1 e, 1 f -zajęcia z wychowawcą, 2 f - zajęcia w CKP

17.06.2019r. (PON.) – tylko dla T, klasy 2 f zajęcia z wychowawcą

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

EGZAMIN MATURALNY

· część pisemna

· część ustna

· WYDANIE ŚWIADECTW

6.05. – 25.05.2019r.

6.05. – 25.05.2019r. – języki obce nowożytne

9.05. – 22.05.2019r. – język polski

4.07.2019r. (czwartek)

· poprawkowy maturalny część pisemna

· poprawkowy maturalny część ustna

· WYDANIE ŚWIADECTW po egz. pop. maturalnym

20.08.2019r. (wtorek) godz. 9:00

20-21.08.2019r. (język polski, języki obce nowożytne)

11.09.2019r.(środa)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKIACJE w ZAWODZIE tzw. „NOWA” FORMUŁA

· SESJA I styczeń-luty 2019r.

(deklaracje do 9.09.2018r.)

część pisemna – 10.01.2019r. (czwartek)

część praktyczna z dokumentacją – 9.01.2019r. (środa)

część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 11.01. – 16.02.2019r. (w, wk, dk)

wydanie świadectw - 22.03.2019r. (piatek)

wydanie dyplomów pot. kw. zaw. tzw. „technika” – 24.05.2019r. (którzy ukończyli szkołę 26.04.2019r.)

· SESJA II czerwiec-lipiec 2018r.

deklaracje do 18.02.2019r. i do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2019 Zima

część pisemna – 18.06.2019r. (wtorek)

część praktyczna z dokumentacją – 17.06.2019r. (poniedziałek)

część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 21.06. – 4.07.2019r. (w, wk, dk)

wydanie świadectw - 30.08.2019r. (piątek)

3. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ZSMiL

Rady klasyfikacyjne: 21.12.2018r. – po I semestrze 2018/2019 – PIĄTEK (przed radą – zajęcia 1-3 lekcja, Wigilia Uczniowska, Jasełka Szkolne)

16.04.2019r. – dla maturzystów – WTOREK – rada ped. po zebraniu z rodzicami w godz.18:45 – 19:30 (Święta Wielkanoce 18.04.-

- 23.04.2019r.),

14.06.2019r. – dla pozostałych klas (w tym III ZSZ) – PIĄTEK (17-18.06. EPKwZ; 20.06. Boże Ciało, 21.06. – zakończenie)

Rady szkoleniowe: terminy zostaną podane z ok. 2 tygodniowym wyprzedzeniem (zarządzeniem Dyrektora ZSMiL).

Rady podsumowujące: 15.01.2019r. – po I semestrze 2018/2019 (wtorek),

28.06.2019r. (piątek) – podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.

29.08.2019r.(czwartek) – rada rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020 (egzaminy poprawkowe – 27 – 28.08.2019r.)

4. WYSTAWIANIE OCEN

· OCENY PRZEWIDYWANE na I semestr 2018/2019 – dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

§11 oraz zał. nr 2 WSO

3.12.2018r. (poniedziałek)

· OCENY OSTATECZNE na I semestr 2018/2019

Skuteczne poinformowanie rodziców (np. zebranie, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU)

18.12.2018r. (wtorek)

2.01 – 10.01.2019r.

· OCENY PRZEWIDYWANE dla MATURZYSTÓW– dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

§11 oraz zał. nr 2 WSO

28.03.2019r. (czwartek)

· OCENY OSTATECZNE dla MATURZYSTÓW na koniec roku szkolnego 2017/2018

PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTW i ARKUSZY OCEN klas 4T w LIBRUSIE (sprawdzenie nazw przedmiotów itp.) od 18.03. do 5.04.2019r. – wychowawcy klas 4T, D. Piegat-Hedeszyńska, A. Piekarska.

11.04.2019r. (czwartek)

dwa dni na odwołanie 12 i 15.04.2019r.

rada klasyfikacyjna 16.04.2019r.

(wtorek, po zebraniu z rodzicami w godz. 18:45-19:45)

· OCENY PRZEWIDYWANE na koniec roku szkolnego 2018/2019 dla UCZNIÓW I-III klas T i I-III klas

ZSZ; dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych (§11 oraz zał. nr 2 WSO)

Skuteczne poinformowanie rodziców na zebraniu, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU.

29.05.2019r. (środa)

4.06.2019r. – zebranie z rodzicami (wtorek)

· OCENY OSTATECZNE dla UCZNIÓW I-III T i I-III ZSZ na koniec roku szkolnego 2017/2018

12.06.2019r. (środa)

5. SPOTKANIA Z RODZICAMI

· Spotkania z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu

10 – 14 września 2018r. (klasy 1 i inne)

· I DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY inf. o ocenach cząstkowych

30.10.2018r. (wtorek)

· II DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych na koniec I semestru

4.12.2018r. (wtorek)

· III DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych RODZICOM maturzystów,

inf. o ocenach cząstkowych dla pozostałych klas T i ZSZ

16.04.2019r. (wtorek)

po zebraniu rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas 4T, w godzinach 18:45 – 19:45.

· IV DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych rocznych uczniom I-III T i I-III ZSZ

4.06.2019r. (wtorek)

6. UROCZYSTOŚCI i IMPREZY SZKOLNE

Wykaz wszystkich wydarzeń, uroczystości, imprez, konkursów, kół i klubów zainteresowań został w roku szkolnym 2018/2019 umieszczony w PLANIE PRACY 2018/2019 ZSMiL w wykazie przydziału czynności dodatkowych.

7. PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS TRZECICH Technikum

TECHNIIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – III a T

3.09. – 28.09.2018r.

TECHNIK MECHANIK – III b T

16.01.- 19.06.2019r. w każdą środę

6.05. – 31.05.2019r.

TECHNIK MECHATRONIK – III c T

14.01.2019r. 8.02.2019r.

TECHNIK LOGISTYK – III l T

26.11. – 21.12.2018r.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH i TECHNIK SPEDYTOR– III s T

28.03. – 30.04.2019r.