Terminarz ZSMiL w Słupsku rok szkolny 2019/2020 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

Terminarz ZSMiL w Słupsku rok szkolny 2019/2020

T E R M I N A R Z

Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku na rok szkolny 2019/20200

1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

· rozpoczęcie roku szkolnego

2.09.2019r., godz. 11:00, sala gimnastyczna OSR

· zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019r.

· zakończenie I semestru

20.12.2019r.

· ferie zimowe

13.01. – 26.01.2020r.

· wiosenna przerwa świąteczna

9.04.-14.04.2020r.

· zakończenie zajęć w klasach maturalnych

24.04.2020r.

· zakończenie zajęć w klasach III ZSZ

26.06.2020r.

· zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.

26.06.2020r.

· ferie letnie

27.06.-31.08.2020r.

DNI WOLNE dla uczniów od ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

TECHNIKUM nr 4 – maks. 10 dni w ciągu roku

 1. 2.01.2020r. (czw.)
 2. 3.01.2020r. (pt.)
 3. 10.01.2020r. (pt.)
 4. 4.05.2020r. (pon.)
 5. 5.05.2020r. (wt.)
 6. 6.05.2020r. (śr.)
 7. 12.06.2020r. (pt.)
 8. 22.06.2020r. (pon.)
 9. 23.06.2020r. (wt.)
 10. 24.06.2020r. (śr.)

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna

egzamin maturalny z języka polskiego PP/PR

egzamin maturalny z języka matematyki PP

egzamin maturalny z języka angielskiego PP/PR

dzień po Bożym Ciele

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap praktyczny „d”

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap pisemny

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia nr 4 – maks. 6 dni w ciągu roku

 1. 2.01.2020r. (czw.)
 2. 3.01.2020r. (pt.)
 3. 4.05.2020r. (pon.)
 4. 5.05.2020r. (wt.)
 5. 12.06.2020r. (pt.)
 6. 23.06.2020r. (wt.)

!!! UWAGI ORGANIZACYJNE à à à à

egzamin maturalny z języka polskiego PP/PR

egzamin maturalny z języka matematyki PP

dzień po Bożym Ciele

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zaw. etap pisemny

10.01.2020r. - wychowawcy klas 2e, 3f planują wyjście/wycieczkę edukacyjną z klasą,

6.05.2020r. – wychowawcy klas 1e Bsp, 1e Bg, 1 f Bsp, 1 f Bg planują wyjście/wycieczkę

edukacyjną z klasą,

2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

EGZAMIN MATURALNY

· część pisemna

· część ustna

· WYDANIE ŚWIADECTW

4.05. – 22.05.2020r.

4.05. – 22.05.2020r. – języki obce nowożytne

7.05. – 22.05.2020r. – język polski

3.07.2020r. (pt.)

· poprawkowy maturalny część pisemna

· poprawkowy maturalny część ustna

· WYDANIE ŚWIADECTW po egz. pop. maturalnym

25.08.2020r. (wtorek) godz. 9:00

24-25.08.2020r. (język polski, języki obce nowożytne)

11.09.2020r.(pt.)

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKIACJE w ZAWODZIE

· SESJA I styczeń-luty 2020r.

(deklaracje do 9.09.2019r.)

część pisemna – 10.01.2020r. (pt.)

część praktyczna z dokumentacją – 9.01.2020r. (czw.)

część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 11.01. – 15.02.2020r. (w, wk, dk)

wydanie świadectw - 20.03.2020r. (pt.)

wydanie dyplomów pot. kw. zaw. tzw. „technika” – 22.05.2020r. (którzy ukończyli szkołę 24.04.2020r.)

· SESJA II czerwiec-lipiec 2020r.

deklaracje do 17.02.2020r. i do 27.03.2020 r.

(7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima

część pisemna – 23.06.2020r. (wt.)

część praktyczna z dokumentacją – 22.06.2020r. (pon.)

część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach – 24.06. – 09.07.2020r. (w, wk, dk)

wydanie świadectw - 28.08.2020r. (pt.)

3. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ZSMiL

Rady klasyfikacyjne: 20.12.2019r. – po I semestrze 2019/2020 – PIĄTEK (przed radą – zajęcia 1-3 lekcja, Wigilia Uczniowska, Jasełka Szkolne)

21.04.2020r. – dla uczniów klas 4 Technikum nr 4 – WTOREK

19.06.2020r. – dla pozostałych klas (w tym III BS I stopnia nr 4) – PIĄTEK (22-23.06. EPKwZ)

Rady szkoleniowe: terminy zostaną podane z ok. 2 tyg. wyprzedzeniem (zarządzeniem Dyrektora ZSMiL)

Rada szkoleniowa nr 1 (wstępnie) – 12.11.2019r. (wt.)

Rada szkoleniowa nr 2 (wstępnie) – 30.12.2019r. (pon. – dzień wolny dla uczniów od zajęć edukacyjnych)

Rady podsumowujące: 28.01.2020r. (wt.) – po I semestrze 2019/2020,

03.07.2020r. (pt.) – podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.

28.08.2020r.(pt.) – rada rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021 (egzaminy poprawkowe – 26 – 27.08.2020r.)

4. WYSTAWIANIE OCEN

· OCENY PRZEWIDYWANE na I semestr 2019/2020 – dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

2.12.2019r. (pon.)

· OCENY OSTATECZNE na I semestr 2019/2020

Skuteczne poinformowanie rodziców (np. zebranie, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU

17.12.2019r. (wt.)

7.01 – 10.01.2020r.

· OCENY PRZEWIDYWANE dla klas 4 Technikum nr 4– dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

23.03.2020r. (pon.)

· OCENY OSTATECZNE dla klas 4 Technikum nr 4 na koniec roku szkolnego 2019/2020

PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTW i ARKUSZY OCEN klas 4T w LIBRUSIE:

(sprawdzenie nazw przedmiotów itp.) od 16.03. do 3.04.2020r. – wychowawcy klas 4T z D. Piegat-Hedeszyńską, A. Piekarską.

16.04.2020r. (czw.)

dwa dni na odwołanie od oceny:

17 i 20.04.2020r.

rada klasyfikacyjna 21.04.2020r. (wt.)

· OCENY PRZEWIDYWANE na koniec roku szkolnego 2019/2020

dla UCZNIÓW: I-II klas T i I-IIIklas BS I stopnia; dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

II klas T do 30.04.2019r. (ze względu na praktykę zawodową)

Skuteczne poinformowanie rodziców (np. zebranie, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU

1.06.2020r. (pon.)

2.06.2020r. – zebranie z rodzicami (wt.)

· OCENY OSTATECZNE dla UCZNIÓW I-III T i I-III BS I stopnia na koniec roku

szkolnego 2019/2020

16.06.2020r. (pon.)

rada klasyfikacyjna 19.06.2020r. (pt.)

5. SPOTKANIA Z RODZICAMI

· Spotkania z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu

3 – 5.09.2019r. (klasy 1 T i BS)

10.09.2019r.godz. 16:15 (wszystkie klasy T

i BS poza pierwszymi)

· I DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY inf. o ocenach cząstkowych

29.10.2019r. (wt.)

· II DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych na koniec I semestru

3.12.2019r. (wt.)

· III DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych RODZICOM uczniów klas 4 T.,

inf. o ocenach cząstkowych dla pozostałych klas T i ZSZ

24.03.2020r. (wt.)

· IV DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych rocznych uczniom

klas I-III T i I-III BS I stopnia

2.06.2020r. (wt.)

6. UROCZYSTOŚCI i IMPREZY SZKOLNE

Wykaz wszystkich wydarzeń, uroczystości, imprez, konkursów, kół i klubów zainteresowań został w roku szkolnym 2019/2020 umieszczony w PLANIE PRACY ZSMiL 2019/2020 w wykazie przydziału czynności dodatkowych.

Rok szkolny 2019/2020

Wyjścia do kina 1 raz w sem. całą szkołą.

Warunkiem wyjścia klasy – frekwencja minimalna od początku roku na poziomie:

T – 82%, BS I stopnia – 75%.

Do karty wyjścia musi być dołączony wydruk frekwencji z Librusa.

7. PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS TRZECICH Technikum

Oceny przewidywane dla klas 3 T należy wystawić do 30.04.2020r.

3 AT - TECHNIIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4.05. – 29.05.2020r.

3 BT - TECHNIK MECHANIK / TECHNIK MECHATRONIK

16.01.- 19.06.2020r. w każdą środę

4.05. – 29.05.2020r.

3 CT - TECHNIK MECHATRONIK

4.05. – 29.05.2020r.

3 LT - TECHNIK LOGISTYK

4.05. – 29.05.2020r.

3 ST - TECHNIK SPEDYTOR

4.05. – 29.05.2020r.

ROK SZKOLNY 2019/2020 (liczony bez świąt, ferii) – 37,6 tygodni,

min. = max. realizacja dla klas IV T – 29 tygodni (I sem. 16 tyg.; II sem. 13 tyg.),

minimalna realizacja dla klas I-III T – 30 tygodni;

minimalna realizacja dla klas I - III BS I stopnia – 32 tygodnie,

Rozkład tematów import do Librusa – do 17.09.2019r. (rozkłady na cały cykl kształcenia T – 4/5 lat, BS – 3 lata) – przy tematach należy nanieść realizowane umiejętności z podstawy programowej – obowiązko