Terminarz ZSMiL w Słupsku na rok szkolny 2020/2021 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

Terminarz ZSMiL w Słupsku na rok szkolny 2020/2021

T E R M I N A R Z

Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku

na rok szkolny 2020/2021


1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020r., mała sala gim. tzw. taneczna (wg. zarządzenia nr 22/2020 z dn. 24.08.2020r.)

 • zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020r. – 31.12.2020r.

 • zakończenie I semestru

23.12.2020r.

 • ferie zimowe

1.02. – 14.02.2021r.

 • wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6.04.2021r.

 • zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30.04.2021r.

 • zakończenie zajęć w klasach III ZSZ

25.06.2021r.

 • zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.

25.06.2021r.

 • ferie letnie

26.06.-31.08.2021r.

DNI WOLNE dla uczniów od ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


TECHNIKUM nr 4 – maks. 10 dni w ciągu roku

 1. 11.01.2021r. (pon.)

 2. 12.01.2021r. (wt.)

 3. 4.05.2021r. (wt.)

 4. 5.05.2021r. (śr.)

 5. 6.05.2021r. (pt.)

 6. 2.06.2021r. (śr.)

 7. 4.06.2021r. (pt.)

 8. 21.06.2021r. (pon.)

 9. 22.06.2021r. (wt.)

 10. 23.06.2021r. (śr.)

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna

egzamin maturalny z języka polskiego PP/PR

egzamin maturalny z języka matematyki PP

egzamin maturalny z języka angielskiego PP/PR

dzień przed Bożym Ciałem

dzień po Bożym Ciele

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap praktyczny „d”

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap pisemny


BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia nr 4 – maks. 6 dni w ciągu roku

 1. 4.05.2021r. (wt.)

 2. 5.05.2021r. (śr.)

 3. 6.05.2021r. (czw.)

 4. 2.06.2021r. (śr.)

 5. 4.06.2021r. (pt.)

 6. 23.06.2021r. (śr.)


!!! UWAGI ORGANIZACYJNE

egzamin maturalny z języka polskiego PP/PR

egzamin maturalny z języka matematyki PP

egzamin maturalny z języka angielskiego PP/PR

dzień przed Bożym Ciałem

dzień po Bożym Ciele


11.01.2021r. - wychowawcy klas BS – zajęcia integracyjne

12.01.2021r. – wychowawcy klas BS – zajęcia integracyjne

21.06.2021r. – wychowawcy klas BS – zajęcia integracyjne

22.06.2021r. – wychowawcy klas BS – zajęcia integracyjne


2. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE


EGZAMIN MATURALNY


 • część pisemna


 • część ustna


 • WYDANIE ŚWIADECTW

4.05. – 20.05.2021r.


7.05. – 20.05.2021r. – język polski, języki obce nowożytne


5.07.2021r. (pon.)

 • poprawkowy maturalny część pisemna


 • poprawkowy maturalny część ustna


 • WYDANIE ŚWIADECTW po egz. pop. maturalnym

24.08.2021r. (wt.) godz. 9:00


23-24.08.2021r. (język polski, języki obce nowożytne)


10.09.2021r.(pt.)


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKIACJE w ZAWODZIE


 • SESJA I styczeń-luty 2021r.


(deklaracje do 15.09.2020r.)

część pisemna – 12.01.2021r. (wt.)

część praktyczna model „d” – 11.01.2021r. (pon.)

część praktyczna model „w”, „wk”, „dk” – 13.01. – 19.02.2021r.


wydanie świadectw - 31.03.2021r. (śr.)

wydanie dyplomów pot. kw. zaw. tzw. „technika” – 28.05.2021r. (którzy ukończyli szkołę 30.04.2021r.)

 • SESJA II czerwiec-lipiec 2021r.


deklaracje do 7.02.2021r. i do 8.04.2021r. (w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021r.)

część pisemna – 22.06.2021r. (wt.)

część praktyczna model „d” – 21.06.2021r. (pon.)

część praktyczna model „w”, „wk”, „dk” – 23.06. – 8.07.2021r.


wydanie świadectw - 31.08.2021r. (wt.)3. POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ ZSMiL


Rady klasyfikacyjne: 22.12.2020r. – po I semestrze 2020/2021 – ŚRODA (przed radą – zajęcia 1-3 lekcja, Wigilia Uczniowska, Jasełka Szkolne)

27.04.2021r. – dla uczniów klas 4 Technikum nr 4 – WTOREK

22.06.2021r. – dla pozostałych klas (w tym III BS I stopnia nr 4) – WTOREK (21-22.06. EPKwZ)Rady szkoleniowe: terminy zostaną podane z ok. 2 tyg. wyprzedzeniem (zarządzeniem Dyrektora ZSMiL)

Rady podsumowujące: 11.01.2021r. (pon.) – po I semestrze 2020/2021, (11-12.01. EPKwZ)

6.07.2021r. (wt.) – podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.

27.08.2021r.(pt.) – rada rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022 (egzaminy poprawkowe – 25 – 26.08.2021r.)


4. WYSTAWIANIE OCEN


  • OCENY PRZEWIDYWANE na I semestr 2020/2021

23.11.2020r. (pon.)

  • OCENY OSTATECZNE na I semestr 2020/2021


Skuteczne poinformowanie rodziców (np. zebranie, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU

18.12.2020r. (pt.)


21.12.2020r. – 11.01.2021r.

  • OCENY PRZEWIDYWANE ROCZNE dla klas 4 Technikum nr 4


29.03.2021r. (pon.)

  • OCENY OSTATECZNE dla klas 4 Technikum nr 4 na koniec roku szkolnego 2020/2021PRZYGOTOWANIE ŚWIADECTW i ARKUSZY OCEN klas 4T w LIBRUSIE:

(sprawdzenie nazw przedmiotów itp.) od 15-31.03.2021r. – wychowawcy klas 4T z D. Piegat-Hedeszyńską, A. Piekarską.

23.04.2021r. (pt.)


dwa dni na odwołanie od oceny:

26-27.04.2021r.


rada klasyfikacyjna 27.04.2021r. (wt.)


  • OCENY PRZEWIDYWANE ROCZNE na koniec roku szkolnego 2020/2021 dla UCZNIÓW:


I-II klas T i I-III klas BS I stopnia; dwa tyg. przed wystawieniem ocen końcowych

III klas T do 30.04.2021r. (ze względu na miesięczną praktykę zawodową – maj 2021r.)


Skuteczne poinformowanie rodziców (np. zebranie, kartki z ocenami – POTWIERDZENIE ODBIORU)

24.05.2021r. (pon.)

25.05.2021r. – zebranie z rodzicami (wt.)

  • OCENY OSTATECZNE ROCZNE dla UCZNIÓW:

I-III T i I-III BS I stopnia na koniec roku szkolnego 2020/2021

18.06.2021r. (pt.)


rada klasyfikacyjna 22.06.2021r. (wt.)


5. SPOTKANIA Z RODZICAMI

  • Spotkania z rodzicami wg oddzielnego harmonogramu

8 – 10.09.2020r. (klasy 1 T i BS)

do 11.09.2020r. (wszystkie klasy T i BS poza pierwszymi)

  • I DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY inf. o ocenach cząstkowych

20.10.2020r. (wt.)

  • II DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych na koniec I semestru 2020/2021

24.11.2020r. (wt.)

  • III DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych RODZICOM uczniów klas 4 T,

inf. o ocenach cząstkowych dla pozostałych klas T i BS

30.03.2021r. (wt.)

  • IV DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY: podanie ocen przewidywanych rocznych uczniom

klas I-III T i I-III BS I stopnia

25.05.2021r. (wt.)


6. UROCZYSTOŚCI i IMPREZY SZKOLNE


Wykaz wszystkich wydarzeń, uroczystości, imprez, konkursów, kół i klubów zainteresowań został w roku szkolnym 2020/2021 umieszczony w PLANIE PRACY ZSMiL 2020/2021 w wykazie przydziału czynności dodatkowych.


Rok szkolny 2020/2021


Wyjścia do kina 1 raz w sem. całą szkołą.

Warunkiem wyjścia klasy – frekwencja minimalna od początku roku na poziomie:

T – 82%, BS I stopnia – 75%.


Do karty wyjścia musi być dołączony wydruk frekwencji z Librusa.


7. PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS TRZECICH Technikum


Oceny przewidywane roczne dla klas 3 T należy wystawić do 30.04.2021r.


3 AT - TECHNIIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (wychowawca A. Twardowska)

4.05. – 31.05.2021r.

3 BT - TECHNIK MECHANIK / TECHNIK MECHATRONIK (wychowawca M. Szczepkowska)

4.05. – 31.05.2021r.

3 CT - TECHNIK MECHATRONIK (wychowawca A. Muraszko)

4.05. – 31.05.2021r.

3 LT - TECHNIK LOGISTYK (wychowawca Ł. Schulz)

4.05. – 31.05.2021r.

3 ST - TECHNIK SPEDYTOR i TECHNIK LOGISTYK (wychowawca Beata Podoba)

4.05. – 31.05.2021r.


ROK SZKOLNY 2020/2021 (liczony bez świąt, ferii) – 37,6 tyg.,


Rozkład tematów import do Librusa – do 18.09.2020r. (rozkłady na cały cykl kształcenia T – 4/5 lat, BS – 3 lata) – przy tematach należy nanieść realizowane umiejętności z podstawy programowej – obowiązkowo.