3e - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 31 • e-mail: • www: http://www.mechanik.slupsk.pl

3e

wychowawca:
Tomasz Szumiło
uczniowie:
klasa o profilu : Kierowca mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych