Pomoc w przygotowaniu projektów - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Pomoc w przygotowaniu projektów

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2014 realizowany jest europejski program edukacyjny na lata 2014-2020 ERASMUS+. Oferuje on wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną, służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym, pragnę zaproponować Państwu współpracę w celu pozyskania środków i europejskich partnerów, a także doradztwo przy realizacji przez Państwa Instytucję europejskiego projektu w ramach programu Erasmus+ Akcji K2, dotyczącej m.in. wielostronnej współpracy europejskich szkół.

Nasze doświadczenie nabyte w trakcie ponad dziesięcioletniego pozyskiwania funduszy na realizację projektów, a także sama realizacja wielu nagrodzonych przez Narodową Agencję Programu projektów w ramach poprzednich unijnych programów edukacyjnych mogą przyczynić się do Państwa sukcesu!

Naszą kompleksową współpracę można sprowadzić do kilku etapów, które w uproszczony sposób przedstawiają się następująco:

  1. wyrażenie przez Państwo chęci współpracy

  2. zapoznanie z jej zasadami

  3. poznanie Państwa potrzeb

  4. podpisanie umowy o wzajemnej współpracy

  5. pozyskanie europejskich partnerów

  6. przygotowanie projektu

  7. aplikowanie

  8. doradztwo w trakcie realizacji projektu

Pragniemy zapewnić o naszej dyspozycyjności i otwartości na Państwa potrzeby i sugestie na każdym etapie przygotowywania oraz realizacji projektu. Służymy więc pomocą w doradztwie w trakcie etapu związanego z formalnym jego przygotowaniem i wypełnieniem koniecznych dokumentów, a także, jeśli będą sobie tego Państwo życzyć, w sprawnym i bezproblemowym zarządzaniu projektem i jego budżetem.

Pragniemy zapewnić, iż na żadnym ze wstępnych etapów nie pobieramy opłat. Nasze wynagrodzenie zależeć będzie od zaakceptowania projektu przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Jego wysokość będzie jasno określona w podpisanej i uzgodnionej wcześniej z Państwem umowie oraz uzależniona od wysokości otrzymanego na realizację projektu dofinansowania. Pragniemy też poinformować, iż w budżecie projektu przewidziana jest kategoria budżetowa nazwana „zarządzanie projektem”, z której można wygospodarować środki na nasze honorarium.

Jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie współpracą z nami prosimy o kontakt. Telefon: +48 507 01 73 72

Email: sbbaukis@gmail.com

Z wyrazami należnego szacunku

Sławomir Borkowski

BAUKIS CONSULTING

Bydgoszcz

NIP: PL 666 170 07 14