TERMINARZ SPOTKAŃ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2018-2019 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

TERMINARZ SPOTKAŃ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2018-2019

28 września 2018, 11:35

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Harmonogram i propozycje spotkań dla nauczycieli

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

17.09.2018 – spotkanie liderów Sieci współpracy i samokształcenia

nauczycieli wychowania przedszkolnego i wypracowanie planu działania na rok szkolny 2018/2019

I. Zaproszenie nauczycieli specjalistów: gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, logopedii i kreatywnych zajęć plastycznych do udziału w cyklicznych spotkaniach wzajemnej wymiany doświadczeń.

Spotkania organizacyjne:

Przedszkole Miejskie nr 5, kontakt – lider sieci współpracy i samokształcenia Agnieszka Trościńska

Nauczyciel - logopeda Dorota Kaucz-Peta zaprasza na spotkanie chętnych logopedów zainteresowanych wzbogaceniem warsztatu pracy jak również chcących podzielić się swoją wiedzą w dniu 4. X. 2018r. godz. 16.30.

Przedszkole Miejskie nr 6, kontakt – lider sieci współpracy i samokształcenia Ewa Madura

Nauczyciel kółka kreatywności plastycznej Dorota Jura zaprasza na spotkanie nauczycieli pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne i poznawać nowe techniki w dniu 4. X. 2018r. godz. 16.00.

Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”, kontakt – lider sieci współpracy i samokształcenia Dorota Kuczma – Markiewicz

Nauczyciel terapii pedagogicznej Alina Bieńkowska zaprasza na spotkanie z wykorzystaniem elementów Freobla w dniu 15.XI.2018r. godz.16.30

Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia”, kontakt – lider sieci współpracy i samokształcenia Marzena Fabich

Nauczyciel terapii przez ruch Dorota Pawlik zaprasza na spotkanie

w dniu 24. X.2018r o godz.16.00. Miejsce spotkania ul. Stefana Banacha 17, budynek Gimnazjum nr 4. Zapraszamy wszystkich nauczycieli gimnastyki korekcyjnej – mile widziany strój do ćwiczeń.

II. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedszkoli do udziału w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Kreatywny przedszkolak

Głównym celem projektu jest kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami, uruchamianie twórczości dzieci, integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja. Miło by było widzieć również nauczycieli ze słupskich przedszkoli - Centrum wymiany doświadczeń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego Przedszkole Miejskie nr 19 Słupskiego Chłopczyka – Dorota Kuczma – Markiewicz

Poniżej dołączam również regulamin projektu.

III. Projekt edukacyjno – wychowawczy Niedźwiadek Szczęścia popularyzuje regionalne legendy. Moduł I oparty na baśni Jolanty Nitkowskiej - Węglarz „Bogactwo w glinianym dzbanie”. Celem jest rozpowszechnianie wśród dzieci ze słupskich przedszkoli treści baśni i legend, integracja słupskich przedszkolaków, pogłębianie więzi ze środowiskiem, regionem. Organizatorem jest Przedszkole Miejskie nr 24 Słupski Niedźwiadek Szczęścia – Marzena Fabich.

Regulamin i indywidualne zaproszenia zostaną przesłane drogą mailową w późniejszym terminie. Rozpoczęcie projektu – listopad 2018

IV. Mały i duży patriota – rodzinny konkurs plastyczny. Celem jest promowanie, rozpowszechnianie oraz wzmacnianie wśród dzieci i rodziców wizerunku niepodległej, wolnej Polski, a także rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej i przybliżenie piękna ziemi ojczystej. Ogłoszenie konkursu: 1 października 2018. Organizatorem jest Przedszkole Miejskie nr 24 Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia – Marzena Fabich.

Organizatorem jest Przedszkole Miejskie nr 24 Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia – Marzena Fabich.

Harmonogram został również umieszczony na stronie Miejskiego Portalu Edukacyjnego Miasta Słupsk – Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

I EDYCJA

Organizatorem Projektu jest: Edu Fejkiel Gabriela Fejkiel

www. facebook.com Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Mailowo: gabriela@edufejkiel.com

W tytule pisząc: Kreatywny Przedszkolak

W treści napisz wiek dzieci, z którymi będziesz realizować założenia projektu oraz Przedszkole, w którym projekt będzie realizowany.

Do projektu mogą zgłaszać się wszyscy nauczyciele z jednej placówki, nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2018 – 30.05.2019

Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozesłanie certyfikatów nastąpi 17.06.2019 r.

Uczestnicząc w projekcie nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia tematyczne – minimum jedne w miesiącu. Tematy zajęć podane są poniżej w Harmonogramie.

Po zakończonych zajęciach nauczyciel przesyła mailowo relację fotograficzną oraz krótki opis przeprowadzonych zajęć.

Relacje z kreatywnych działań należy nadesłać najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca, tzn. relację z października przesyłamy najpóźniej do 5 listopada, analogicznie z pozostałymi miesiącami.

Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być odgórnie narzucone

W Listopadzie planujemy Konkurs z racji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – szczegóły będą podane w późniejszym terminie

Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, proszony jest o aktywny udział w grupie facebookowej Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak, poprzez dodawanie zdjęć oraz dzielenie się pomysłami i inspiracjami znalezionymi w internecie.

Harmonogram

Październik – kreatywne działania z Darami Jesieni, temat pracy dowolny

Listopad - Polska – wykonanie pracy z wykorzystaniem techniki kolażu z różnych ścinków materiałów – UWAGA KONKURS

Grudzień – tekturowa ozdoba choinkowa

Styczeń – prezent dla Babci i Dziadka, praca z wykorzystaniem styropianu

Luty – Pejzaż zimowy, praca z wykorzystaniem papieru toaletowego

Marzec – Wiosna, praca z wykorzystaniem butelek plastikowych

Kwiecień – Wielkanocne ozdoby , praca z wykorzystaniem wytłoczek po jajkach

Maj – Prezent dla mamy i taty, praca z wykorzystaniem gazet

Wszystkie prace zostały tak zaplanowane, żeby można było je wykorzystać w codziennym życiu przedszkola, żeby nie dokładały nauczycielowi obowiązków, a pokazywały twórczą i kreatywną stronę naszej pracy.

Cel

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu

Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.

Zakończenie projektu

Każdy nauczyciel otrzymuje certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego dziecka.

Każde Przedszkole otrzymuje certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka.

W planach jest również uroczysta gala wręczenia certyfikatów – trzymajcie kciuki, żeby się udało .