Projekt" EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

ul. Koszalińska 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 73 33 • fax: (59) 845 73 35 • e-mail: • www: http://www.ckpslupsk.pl

Projekt" EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach działających w branży OZE, w takich krajach jak: Bułgaria (Sofia), Portugalia (Barcelos), Niemcy (Berlin).
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do uczniów klas (I, II, III) zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Rekrutacja do projektu potrwa od 15.01.2018 do 15.02.2018

Do pobrania