Projekt"Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

ul. Koszalińska 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 73 33 • fax: (59) 845 73 35 • e-mail: • www: http://www.ckpslupsk.pl

Projekt"Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy"


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZUJE PROJEKT:

„Mechanik z pasją na europejskim rynku pracy” Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079148 Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych 40 uczniów w ramach zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik. Udział w projekcie ma na celu uzupełnić i rozszerzyć wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia zawodowego.

Celami szczegółowymi w obszarze kompetencji kluczowych są:
 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
 • organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
 • oceniania i naprawiania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
Inne cele szczegółowe w obrębie projektu:
 • zapoznanie się z warunkami funkcjonowania serwisów, warsztatów i stacji kontroli pojazdów w innych krajach europejskich,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym zespole międzynarodowym, wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz sposób i organizację wykonywania zadania w poszczególnych miejscach praktyk,
 • podniesienie umiejętności językowych (branżowych i ogólnych) – uczenie się języka w kraju, w którym jest używany, należy do najbardziej efektywnych metod uczenia,
 • zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamanie barier językowych oraz kulturowych oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • poznanie innej kultury oraz standardów pracy w innym kraju,
Staże odbędą się w takich krajach jak:

Sycylia (Katania) - 8.11.2021r.
Hiszpania (Malaga) - 15.11.2021r.
Portugalia (Barcelos) - 17.01.2022r.
Irlandia (Cork) - 07.03.2022r.


Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku jako realizator projektu zapewnia:
 • Przygotowanie ucznia do wyjazdu (przygotowanie językowe, pedagogiczne oraz organizacyjne),
 • Wsparcie logistyczne (organizacja podróży, zakup biletów lotniczych, transfer z lotniska, transfer lokalny, ubezpieczenie, zakwaterowanie i ubezpieczenie),
 • Całodobowa opieka wychowawcy grupy,
 • Wsparcie opiekuna z organizacji przyjmującej,
 • Organizacja stażu w lokalnych warsztatach lub stacjach diagnostyki pojazdów,
 • Organizacja czasu wolnego (wycieczki, animacja czasu wolnego),
 • Certyfikacja (każdy uczestnik po ukończeniu stażu otrzyma certyfikat oraz dokument Europass Mobility,
 • Cały wyjazd ucznia jest w 100% refundowany.

Wypełnione druki proszę o dostarczenie pod adres:

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku - sekretariat

ul. Koszalińska 5

76-200 Słupsk

tel/fax: 59 845 73 33


Koordynator projektu: mgr Rozalia Seemann

Do pobrania