Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • e-mail:

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

19 kwietnia 2021, 12:06

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO w terminie:

- klasy sportowe od 4 maja 2021 r. (godz.13) do 17 maja 2021 r. (godz.16)

- klasy obwodowe od 4 maja 2021 r. (godz.13) do 25 maja 2021 r. (godz.16)

Wnioski będzie można składać na stronie https://sp-slupsk.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonują Państwo wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, przekazują wniosek do placówki pierwszej preferencji.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii rodzice kandydatów do klas IV Sportowej Szkoły Podstawowej składają wniosek o przyjęcie do szkoły w formie skanu na adres e-mail szkoły: 4lo.slupsk@interia.pl . Podanie można wysyłać w dniach 1 marca – 30 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do czwartej klasy - pobierz


Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 133/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (załącznik nr 2). link do zarządzenia

Próby sprawności fizycznej

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 18 maja 2021 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas I, a 19 maja 2021 r. o godz. 15:00 dla kandydatów do klas IV. Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu w klasie sportowej. Zaświadczenie można dostarczyć w dniu przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz