Oferta Sportowej Szkoły Podstawowej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • e-mail:

Oferta Sportowej Szkoły Podstawowej

19 kwietnia 2021, 12:08
Oferta Sportowej Szkoły Podstawowej
Sportowa Szkoła Podstawowa jest nowatorską inicjatywą połączoną z wieloletnią tradycją, której początki sięgają do czasów Szkoły Podstawowej nr 16. Wybór klasy sportowej jest doskonałą decyzją, nie tylko ze względu na chęć rozwijania pasji sportowych dzieci, ale również na dobrą organizację, dzięki której godzą one trening z nauką.
Dzięki realizacji programu MEN dla szkół sportowych oraz współpracy
z profesjonalnymi trenerami oferujemy naszym uczniom kompleksowe rozwiązania edukacyjne.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY

Baza szkolna:
- odnowiony segment B, przystosowany do potrzeb dzieci i młodzieży szkoły podstawowej;
- przestronne korytarze;
- sala kinowa;
- stołówka i sklepik szkolny;
- świetlica szkolna;
- nowoczesne pracownie komputerowe;
- biblioteka szkolna z czytelnią i dostępem do Internetu;
- monitoring;
- sala doświadczania świata;
- sala terapii ruchem.

Baza sportowa:
- 3 hale gimnastyczne;
- boisko z bieżnią;
- 2 nowoczesne siłownie;
- klasy sportowe o profilu:
- piłka koszykowa
- piłka siatkówka
- piłka nożna
- lekka atletyka

Dodatkowe atuty:
- jednozmianowość;
- przyjazna atmosfera i dbałość o bezpieczeństwo;
- kompetentna kadra pedagogiczna;
- profesjonalne zajęcia sportowe z wykwalifikowaną kadrą trenerską;
- kompleksowa opieka nad uczniem;
- opieka logopedy, pedagoga i psychologa;
- opieka pielęgniarki szkolnej;
- realizacja innowacji pedagogicznych;
- koła przedmiotowe;
- zajęcia kulturalne i artystyczne, imprezy okolicznościowe;
- udział w konkursach przedmiotowych i sportowych;
- specjalistyczna opieka nad dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia wyrównawcze;
- otwartość na potrzeby uczniów;
- dodatkowe dyżury nauczycieli dla rodziców;
- kształtowanie postaw kreatywności i tolerancji;
- Szkoła Odkrywców Talentów.
Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Banaszkiewicz