Aktualności

1 lutego 2016, 21:33Wizyta uczniów w Dworze Oliwskim

Wizyta uczniów ZSP nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku z klasy o profilu hotelarskim w Dworze Oliwskim City Hotel&Spa.Dziękujemy Kierownictwu i Dyrekcji za gościnne przyjęcie i dobry dzień praktycznej nauki zawodu.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013