Dyrekcja

DYREKCJA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
w SŁUPSKU


Dyrektor CKP w Słupsku

mgr inż. Wiesław Maruszak


wicedyrektor

mgr Agata Giejbo

(Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie)


wicedyrektor

mgr inż. Leszek Kierbić

(Pracownie Mechaniczne , Pracownie Drzewne )


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013