Kontakt

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w SŁUPSKU
dyrektor mgr inż. Wiesław Maruszak

adres:
76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 5

tel./fax (59) 845 73 33
(59) 845 33 35
e-mail: centrum@ckpslupsk.pl


Pracownie Mechaniczne
wicedyrektor mgr inż. Leszek Kierbić

adres:
76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 5
tel./fax (59) 845 70 00
(59) 845 70 01
e-mail: pracmech@ckpslupsk.pl


Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie Internat
wicedyrektor mgr Agata Giejbo

adres:
76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 60a

tel./fax (59) 845-61-82
(59) 845-61-83
(59) 845-62-00
e-mail: ckp_slupsk@wp.pl


Pracownie Drzewne i Budowlane
kierownik mgr Marek Książek

adres: 76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 5
tel./fax (59) 842 86 67
(59) 842 86 82
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013