Programy UE

E-learning

E-learning, fot. Michał Słupczewski

Słupska Oświatowa Platforma E-learnigowa (SOPEL) – znajduje się pod adresem internetowym nauka.slupsk.eu. Jej zadaniem jest znaczące wsparcie procesu nauczania, wykorzystujące narzędzia elektroniczne. Jest to nowoczesny środek dydaktyczny, umożliwiający bardziej efektywną współpracę z uczniami w dobie rewolucji komputerowej.

  • Kursy na Platformie tworzą nauczyciele ze szkół w Słupsku. Odbiorcy szkoleń to uczniowie słupskich szkół, ale też sami nauczyciele.
  • Platforma zapewnia szeroką dostępność szkoleń, gdyż możliwe jest jednoczesne przeszkolenie dużej liczby osób bez względu na ich rozproszenie.
  • Cechuje się wysoką funkcjonalnością, dzięki czemu możliwe jest m.in. kontrolowanie postępów w nauce oraz aktywności edukacyjnej uczestników kursów poprzez: obserwację odpowiednich statystyk, prowadzenie wideokonferencji, wymiany plików, tworzeniu wewnętrznych for dyskusyjnych i wiele innych.
  • Platforma jest przystosowana do umieszczania na niej kursów w formie prezentacji Power Point, tekstów Microsoft Word, plików PDF i innych dowolnych plików a także posiada możliwość konwersji prezentacji PPT na szkolenia w programie WBTExpress.
  • Do tworzenia kursów nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza informatyczna. Aby utworzyć pierwszy interaktywny kurs i umieścić go na platformie e-learningowej wystarczy kilkugodzinne szkolenie
  • Podczas rozpowszechniania szkolenia, istnieje możliwość ochrony kursu przed skopiowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Projekt zostaje zabezpieczony kodem, a jego aktywacja następuje przez Internet. Po aktywowaniu kurs zostanie powiązany z komputerem użytkownika, i niemożliwe będzie jego uruchomienie na innym komputerze. Dlatego też nawet jeżeli szkolenie zostanie skopiowane, nikt poza właścicielem, nie będzie w stanie go użytkować. Jest to innowatorskie podejście w polityce licencyjnej i zabezpieczaniu produktów. Problem licencji szkolenia został całkowicie rozwiązany poprzez CBTProtection, zaprojektowane przez 4system. Opcja ta jest dodatkowym modułem WBTExpress.
  • Dostęp do platformy e-learningowej chroniony jest przed niepowołanymi do tego osobami. Do szkoleń mają dostęp jedynie nauczyciele i uczniowie.
  • Z Platformy E-learningowej mogą korzystać wszystkie szkoły w Słupsku
  • Słupska Oświatowa Platforma E-learningowa administrowana jest przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku. Jej użytkowanie jest bezpłatne
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013