Programy UE

Laptopy

autor: Mikadiou, Wikipedia
Oprócz zakupu aplikacji szkoły zostały wyposażone w laptopy, dzięki którym nauczyciele na bieżąco wpisują dane o frekwencji i postępach w nauce.

Na podstawie danych z Wydziału Oświaty zidentyfikowano 28 placówek oświatowych, w których obecnie jest 580 oddziałów.

Zakupiono i wydano do szkół 600 szt. laptopów tak, aby każdy papierowy dziennik zastąpić komputerem, a w razie awarii któregoś komputera dysponować egzemplarzami zapasowymi.

Komputery zostały zakupione wraz z system operacyjnym oraz oprogramowaniem antywirusowym. Laptopy wyposażone są w moduł sieci bezprzewodowej i złącza umożliwiające podłączenie projektora.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013