Portal Edukacyjny - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Portal Edukacyjny

Portal Edukacyjny
Portal edukacyjny zawiera podstawowe informacje o placówkach, takie jak nazwa, siedziba, patron, czy dane kontaktowe. Dodatkowo umieszczone dane dotyczyć będą statutu, dyrekcji, kadry nauczycielskiej czy historii szkoły. Będzie można znaleźć tam również informacje dotyczące zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Na portalu znajdą się także aktualności dotyczące codziennego życia szkoły, w dużej mierze obrazujące aktywność danej jednostki: informacje o kursach, olimpiadach czy konkursach, organizowanych w danej jednostce, lub w których dana jednostka uczestniczy.

Portal Edukacyjny znajduje się pod adresem edu.slupsk.eu