Portal Intranetowy z działami: komunikacja i helpdesk. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Portal Intranetowy z działami: komunikacja i helpdesk.

Portal intranetowy
Platforma , której rolą jest wspomaganie użytkowników podczas występowania problemów natury technicznej lub programowej. Umożliwia rejestrację problemów, z którymi stykają się użytkownicy podczas korzystania z portalu edukacyjnego, dziennika elektronicznego, portalu e-learningowego lub innych narzędzi obecnie funkcjonujących lub udostępnianych w przyszłości przez Urząd Miejski w Słupsku.