Programy UE

Portal Intranetowy z działami: komunikacja i helpdesk.

Portal intranetowy
Platforma , której rolą jest wspomaganie użytkowników podczas występowania problemów natury technicznej lub programowej. Umożliwia rejestrację problemów, z którymi stykają się użytkownicy podczas korzystania z portalu edukacyjnego, dziennika elektronicznego, portalu e-learningowego lub innych narzędzi obecnie funkcjonujących lub udostępnianych w przyszłości przez Urząd Miejski w Słupsku.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013