Lista placówek oświatowych biorących udział w projekcie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Lista placówek oświatowych biorących udział w projekcie


Nazwa szkoły/placówki

 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 • Szkoła Podstawowa nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 9
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
 • Gimnazjum nr 2
 • Gimnazjum nr 4
 • Gimnazjum nr 5
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO-2
 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznym w ZSO-2
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w ZSO-3
 • IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO-3
 • V Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Młodzieżowy Dom Kultury