Programy UE

Lista placówek oświatowych biorących udział w projekcie


Nazwa szkoły/placówki

 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 • Szkoła Podstawowa nr 6
 • Szkoła Podstawowa nr 8
 • Szkoła Podstawowa nr 9
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
 • Gimnazjum nr 2
 • Gimnazjum nr 4
 • Gimnazjum nr 5
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO-2
 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznym w ZSO-2
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w ZSO-3
 • IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO-3
 • V Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
 • Zespół Szkół Technicznych
 • Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Młodzieżowy Dom Kultury

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013