Słupskie szkoły przystąpiły do realizacji projektów 3.2 Edukacja ogólna / 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, RPO Pomorskiego. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Słupskie szkoły przystąpiły do realizacji projektów 3.2 Edukacja ogólna / 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, RPO Pomorskiego.

Słupskie szkoły przystąpiły do realizacji projektów 3.2 Edukacja ogólna / 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, RPO Pomorskiego.

Słupskie szkoły przystąpiły do realizacji projektów 3.2 Edukacja ogólna / 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, RPO Pomorskiego.

Projekty szkolne ukierunkowane są na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez:

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym.

Zobacz również