Projekt Szkół Podstawowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Projekt Szkół Podstawowych

Nazwa: „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. - 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 4 390 288,99 zł.

Liczba uczestników: 2663 uczniów oraz 102 nauczycieli

Zakres zadań:

1. Polubić matematykę - interaktywna matematyka:

 • interaktywne warsztaty matematyczne,

 • wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni

2. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi:

 • warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z wykorzystaniem TIK,

 • gry i zabawy logiczne,

 • szachy, warsztaty z robotyki, kodowanie

 • mały olimpijczyk,

 • wyjazd do drewnianego królestwa średniowiecznych gier w Krupach pod Darłowem,

3. Oferta edukacyjno-terapeutyczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • terapia pedagogiczna,

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia logopedyczne, zajęcia biofeedback, indywidualna terapia sensoryczna SI,

4. Angielski teatrzyk:

 • warsztaty teatralno-plastyczne w języku angielskim,

5. Doradztwo zawodowe dla uczniów:

 • zajęcia zawodoznawstwa dla uczniów,

6. Studia podyplomowe dla nauczycieli

7. Warsztaty kreatywnego myślenia dla uczniów - kształcenie cyfrowych kompetencji uczniów:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez uczniów,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty kreatywnego myślenia dla uczniów,

8. Podnoszenie kompetencji nauczycieli:

 • warsztaty CANGE YOUR MIND dla nauczycieli,

 • szkolenie dla nauczycieli dotyczące obsługi narzędzi TIK oraz „zagrożeń w cyberprzestrzeni”,

9. Zakup doposażenia:

 • multimedialne zestawy interaktywne,

 • drukarki,

 • oprogramowanie i doposażenie tablic interaktywnych,

 • pomoce do cyfrowego laboratorium doświadczalnego,

 • maszyna elektrostatyczna, źródło światła białego, zestawy do doświadczeń z optyki, kamerka-mikroskop,

 • doposażenie pracowni przyrodniczej

 • wybudowanie windy zewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych,

 • wybudowanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych