Projekt Szkół Gimnazjalnych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Projekt Szkół Gimnazjalnych

Nazwa: „Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco - doskonalące dla uczniów szkół gimnazjalnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. - 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 1 986 633,66 zł.

Liczba uczestników: 800 uczniów oraz 156 nauczycieli

Zakres zadań:

1. Klub młodego racjonalizatora:

 • zajęcia interdyscyplinarne z fizyki, matematyki i chemii,

2. Klub młodego astronoma:

 • zajęcia z fizyki i geografii,

3. Zajęcia z informatyki,

4. Warsztaty z robotyki i kreatywności dla uczniów,

5. Przedsiębiorczość dla uczniów:

 • zajęcia kreowania własnego wizerunku oraz przedsiębiorczości,

6. Zajęcia z matematyki i informatyki z wykorzystaniem tablic interaktywnych dla uczniów

z orzeczeniami,

7. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii,

8. Studia podyplomowe dla nauczycieli:

 • oligofrenopedagogika,

9. Szkolenia podnoszące kluczowe i cyfrowe kompetencje uczniów:

 • szkolenie dla uczniów z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych,

 • szkolenie dla uczniów „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty kreatywnego myślenia,

10. Podnoszenie kluczowych i cyfrowych kompetencji nauczycieli:

 • kurs obsługi urządzeń mobilnych i narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć z uczniami,

 • szkolenie dla nauczycieli „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • warsztaty dla nauczycieli CHANGE YOUR MIND,

11. Zakup doposażenia:

 • lunety, nośniki pamięci, kalkulatory

 • wyposażenie pracowni fizycznej,

 • wyposażenie pracowni chemicznej,

 • kamera,

 • komputery z oprogramowaniem,

 • programy komputerowe,

 • robot minisumo, silnik z przekładniami, projektor , tablice interaktywne,

 • wybudowanie windy wewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych,