Projekt Licea Ogólnokształcące - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Projekt Licea Ogólnokształcące

Nazwa: „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 - ciu LO w Słupsku”

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. - 31.08.2018 r.

Wartość projektu: 2 155 500,20 zł.

Liczba uczestników: 913 uczniów oraz 130 nauczycieli

Zakres zadań:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki,

 • kurs języka angielskiego na mobilnej platformie,

 • kreowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy,

 • warsztaty CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych nauczycieli:

 • kurs obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem,

 • kurs CHANGE YOUR MIND,

 • szkolenie „zagrożenia w cyberprzestrzeni”,

 • kurs doradztwa zawodowego,

3. Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

 • zajęcia matematyczno-przyrodznicze i biologiczno-chemiczne,

 • warsztaty projektowania i programowania robotów,

 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

4. Zakup doposażenia:

 • wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej,

 • wyposażenie pracowni programistycznej,

 • wyposażenie pracowni informatycznej,

 • wyposażenie młodzieżowego biura karier - komputer z oprogramowaniem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, tablica interaktywna.

Do pobrania