Programy UE

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru
9 listopada 2016 podczas gali V Forum Pomorskiej Edukacji podpisano uroczyście umowy dotyczące zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w którym Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie.

Na projekt zintegrowany składają się:

1) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Poddziałaniu 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, Całkowita wartość: 6 294 749,74 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 5 665 274,77 zł .

2) Projekt pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” w ramach konkursu w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Całkowita wartość: 6 426 610,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 462 618,47 zł.

Miasto Słupsk reprezentowała Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta.

Główne cele projektów to:

a) podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy,

b) zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi.

W ramach projektów zaplanowane zostały następujące działania:

– organizacja staży i praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli u pracodawców;

– organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli , w tym: dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa pozaformalnego;

– udział uczniów i nauczycieli w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;

– organizacja doradztwa zawodowego w szkołach;

– doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

– prace adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń na potrzeby pracowni zawodowych.

Projekty realizowane będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udzieli szkołom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboruSzkoła zawodowa szkołą dobrego wyboruSzkoła zawodowa szkołą dobrego wyboruSzkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013