Programy UE

Zdalna Szkoła +

Miasto Słupsk w ramach projektu pn. "Zdana Szkoła+" otrzymało dofinansowanie w wysokości 165.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej. Wsparciem w ramach projektu mają zostać objęci nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) ze słupskich szkół, niemający warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013