„Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

„Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

logo "Poznaj Polskę"

Od 2021 roku Miasto Słupsk bierze udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Celem zadania jest wsparcie finansowe organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego są zorganizowane wycieczki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

I TURA:

Termin realizacji: 30.09.2021 – 15.12.2021 r.
Całkowity koszt realizacji: 395 513 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 248 707 zł
Wkład własny Miasta: 146 806 zł
Ilość dofinansowanych wycieczek: 34

II TURA:

Termin realizacji: 14.04.2022 – 24.06.2022 r.
Całkowity koszt realizacji: 274 182 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 201 426 zł
Wkład własny Miasta: 72 756 zł
Ilość dofinansowanych wycieczek: 31

ogo środków finansowych pochodzących z budżetu państwalogo Ministerstwo Edukacji i NaukiPolski Ład