Słupska Olimpiada Młodzieży
Sport

Słupska Olimpiada Młodzieży

Słupska Olimpiada Młodzieży

SPORTOWA RYWALIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA SŁUPSKA

Rywalizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Słupsk odbywa się w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży (SOM).
Olimpiada jest prowadzona przez Słupski Szkolny Związek Sportowy (SSZS) przy współudziale Wydziału Sportu i Oświaty Urzędu Miejskiego oraz UKS/SKS-ów szkół.
Słupska Olimpiada Młodzieży jest konkursem przedmiotowym wychowania fizycznego, a zwycięzca uzyskuje tytuł „MISTRZ SŁUPSKA”.
SOM obejmuje rywalizację drużyn szkolnych w ramach eliminacji do rozgrywek międzypowiatowych, których program ustala Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie oraz Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. SOM obejmuje także imprezy masowe, okolicznościowe i inne zgłoszone do SSZS przez SKS/UKS-y i inne organizacje.

Prawo udziału w systemie mają wszystkie dzieci i młodzież szkół słupskich.
System rywalizacji obejmuje następujące etapy:
1. gminny/powiatowy – rozgrywki międzyszkolne (SOM), które wyłaniają reprezentacje Słupska do szczebla wyżej,
2. międzypowiatowy - półfinały wojewódzkie
3. wojewódzki – zwycięzcy wyłaniają reprezentanta województwa do finału centralnego,
4. finał centralny – organizuje ZG SZS Warszawa.
Cele i zadania Słupskiej Olimpiady Młodzieży:
1. aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zorganizowanym systemie w formie masowego startu oraz popularyzacja sportu, rekreacji, a także promocja zdrowego stylu spędzania czasu wolnego,
2. tworzenie każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportowania,
3. poszerzenie procesu systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego,
4. rozwijanie dyscyplin sportowych uprawianych w poszczególnych regionach kraju poprzez włączenie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa,
5. ocena pracy i osiągnięć szkół, UKS/SKS-ów działających w szkole.


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013