Do pobrania

Formularze do wypełnienia, wszystkie procedury w Wydziale Edukacji w Słupsku.

Wykaz usług: Wydział Edukacji

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Procedura:
Wnioski:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Procedura:
Wnioski:

Zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Procedura:
Wnioski:

Wykreślenie szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Procedura:
Wnioski:

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; objęcie uprawnieniami szkoły publicznej nowych zawodów wprowadzonych w szkole

Procedura:
Wnioski:

Przyznanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Procedura:
Wnioski:

Rozliczenie dotacji przyznanej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Procedura:
Wnioski:

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w danym miesiącu

Procedura:
Wnioski:

Przyznanie wypłaty jednorazowej dotacji z tytułu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza(y) kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Procedura:
Wnioski:

Wniosek o przyznanie dodatkowej dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Procedura:
Wnioski:
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013