Kontakt

Urząd Miejski w Słupsku

Ratusz, fot. M.Słupczewski
Wydział Edukacji
ul. Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210.

tel. (059) 84-88-322
e-mail: edukacja@um.slupsk.pl

Dyrektorka

Anna Sadlak
tel. (059) 84-88-322
(E-I)

Zastępczyni Dyrektorki
Bogna Winiarczyk
tel. (059) 84-88-322
(E-II)

Kierowniczka referatu ds. ekonomicznych
Sylwia Żuk
tel. (059) 84-88-369
e-mail: s.zuk@um.slupsk.pl
(E-RE-I)

stanowisko
ds. infrastruktury oświaty,
oraz analizy kosztów utrzymania

Andrzej Bekier
tel. (059) 84-88-377
e-mail: a.bekier@um.slupsk.pl
(E-RE-II)

Podinspektor ds. ekonomicznych
gminnych i powiatowych jednostek oświatowych
oraz analiz porównawczych


tel. (059) 84-88-369
e-mail:
(E-RE-III)

Główny specjalista ds. ekonomicznych
oraz systemu informacji oświatowej

Beata Frączek
tel. (059) 84-88-430
e-mail: fraczek.b@um.slupsk.pl
(E-RE-IV)

Inspektor ds. organizacyjnych
oraz administrowania oświatowymi
systemami informatycznymi
Katarzyna Staniuk
tel. (059) 84-88-322
e-mail: k.staniuk@um.slupsk.pl
(E-III)

Inspektor ds. kadrowych
oraz awansu zawodowego nauczycieli

Justyna Bordakiewicz
tel. (059) 84-88-232
e-mail: j.bordakiewicz@um.slupsk.pl
(E-IV)

Inspektorka ds. nadzoru nad
szkołami ponadpodstawowymi/ponadgimnazjalnymi,
placówkami oświatowymi

Aneta Koch
tel. (059) 84-88-488
e-mail:a.koch@um.slupsk.pl
(E-V)

Podinspektor ds. nadzoru nad
przedszkolami, szkołami podstawowymi
i gimnazjami

Katarzyna Kulik
tel. (059) 84-88-233
e-mail: k.kulik@um.slupsk.pl
(E-VI)

Kierowniczka referatu ds. szkół
i placówek niepublicznych oraz
spraw europejskich
Adrianna Pawińska
tel. (059) 84-88-448
e-mail: a.pawinska@um.slupsk.pl
(E--SN-I)

Inspektor ds. szkół niepublicznych
Agnieszka Boczkowska
tel. (059) 84-88-448
e-mail: a.boczkowska@um.slupsk.pl
(E-SN-II)

Inspektor ds. szkół niepublicznych
i edukacji europejskiej

Karolina Borkowska
tel. (059) 84-88-446
e-mail: k.borkowska@um.slupsk.pl
(E-SN-III)

Podinspektor ds. realizacji projektu
CaSYPot
Monika Daglis
tel. (059) 84-88-446
e-mail: m.daglis@um.slupsk.pl
(E-SN-IV)

Inspektor ds. projektów edukacyjnych
i edukacji europejskiej

Marzena Studzińska

tel. (059) 84-88-377

e-mail: m.studzinska@um.slupsk.pl
(E-SN-V)


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013