Urząd Miejski w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Urząd Miejski w Słupsku

Ratusz, fot. M.Słupczewski

Wydział Edukacji

ul. Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk


pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210.

tel. (059) 84-88-322

e-mail: edukacja@um.slupsk.pl

Dyrektorka

Anna Sadlak

tel. (059) 84-88-322

(E-I)

Zastępczyni Dyrektorki

Bogna Winiarczyk

tel. (059) 84-88-322

(E-II)

Inspektor ds. organizacyjnych oraz administrowania oświatowymi systemami informatycznymi

Katarzyna Staniuk

tel. (059) 84-88-322

e-mail: k.staniuk@um.slupsk.pl

(E-III)

Inspektor ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

Agnieszka Ciachla

tel. (059) 84-88-232

e-mail:a.ciachla@um.slupsk.pl

(E-IV)

Inspektorka ds. nadzoru nad szkołami ponadpodstawowymi/ponadgimnazjalnymi i placówkami oświatowymi

Aneta Koch

tel. (059) 84-88-488

e-mail:a.koch@um.slupsk.pl

(E-V)

Inspektor ds. nadzoru nad przedszkolami i szkołami podstawowymi

Małgorzata Marcinowicz

tel. (059) 84-88-233

e-mail: malgorzata.marcinowicz@um.slupsk.pl

(E-VI)

Kierowniczka Referatu Ekonomicznego oraz Spraw Europejskich

Sylwia Żuk

tel. (059) 84-88-369

e-mail: s.zuk@um.slupsk.pl

(E-RE-I)

Inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania

Andrzej Bekier

tel. (059) 84-88-377

e-mail: a.bekier@um.slupsk.pl

(E-RE-II)

Inspektor ds. ekonomicznych gminnych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych

Karolina Duda-Pirka

tel. (059) 84-88-224

e-mail: k.duda@um.slupsk.pl

(E-RE-III)

Główny specjalista ds. ekonomicznych oraz systemu informacji oświatowej

Beata Frączek

tel. (059) 84-88-430

e-mail: fraczek.b@um.slupsk.pl

(E-RE-IV)

Inspektor ds. projektów edukacyjnych i edukacji europejskiej

Karolina Borkowska

tel. (059) 84-88-377

e-mail: k.borkowska@um.slupsk.pl

(E-RE-V)

Inspektor ds. ekonomicznych powiatowych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych

Katarzyna Kulik

tel. (059) 84-88-369

e-mail:k.kulik@um.slupsk.pl

(E-RE-VI)

Kierowniczka Referatu Szkół i Placówek Niepublicznych

Adrianna Pawińska

tel. (059) 84-88-448

e-mail: a.pawinska@um.slupsk.pl

(E-SN-I)

Podinspektor ds. szkół niepublicznych

Renata Papuga

tel. (059) 84-88-446

e-mail: renata.papuga@um.slupsk.pl

(E-SN-III)

Do pobrania