Urząd Miejski w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Urząd Miejski w Słupsku

Ratusz, fot. M.Słupczewski

Wydział Edukacji

ul. Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk


pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210.

tel. (59) 84-88-322

e-mail: edukacja@um.slupsk.pl

Dyrektorka

Anna Sadlak

tel. (59) 84-88-322

(E.AS)

Zastępczyni Dyrektorki

Sylwia Żuk

tel. (59) 84-88-369

e-mail: s.zuk@um.slupsk.pl

(E.SŻ)

Zastępczyni Dyrektorki

Bogna Winiarczyk

tel. (59) 84-88-322

(E.BW)

Inspektor ds. organizacyjnych oraz administrowania oświatowymi systemami informatycznymi

Katarzyna Staniuk

tel. (59) 84-88-322

e-mail: k.staniuk@um.slupsk.pl

(E.KS)

Inspektor ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli

Agnieszka Ciachla

tel. (59) 84-88-232

e-mail:a.ciachla@um.slupsk.pl

(E.AC)

Inspektor ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania

Andrzej Bekier

tel. (59) 84-88-377

e-mail: a.bekier@um.slupsk.pl

(E.AB)

Inspektor ds. ekonomicznych gminnych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych

Karolina Duda-Pirka

tel. (59) 84-88-224

e-mail: k.duda@um.slupsk.pl

(E.KDP)

Inspektor ds. ekonomicznych powiatowych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych

Katarzyna Kulik

tel. (59) 84-88-369

e-mail:k.kulik@um.slupsk.pl

(E.KK)

Główny specjalista ds. ekonomicznych oraz systemu informacji oświatowej

Beata Frączek

tel. (59) 84-88-430

e-mail: fraczek.b@um.slupsk.pl

(E.BF)

Inspektor ds. projektów edukacyjnych i edukacji europejskiej

Karolina Borkowska

tel. (59) 84-88-377

e-mail: k.borkowska@um.slupsk.pl

(E.KB)

Inspektor ds. ekonomicznych szkół niepublicznych

Aleksandra Jarzembińska-Nowak

tel. (59) 84-88-448

aleksandra.jarzembinska-nowak@um.slupsk.pl

(E.AJN)

Inspektor ds. nadzoru nad przedszkolami i szkołami podstawowymi

Elżbieta Dziemidowicz

tel. (59) 84-88-233

e-mail:edziemidowicz@um.slupsk.pl

(E.ED)

Inspektor ds. nadzoru nad szkołami ponadpodstawowymi

Aneta Koch

tel. (59) 84-88-488

e-mail:a.koch@um.slupsk.pl

(E.AK)

Główny specjalista ds. szkół niepublicznych

Adrianna Pawińska

tel. (59) 84-88-448

e-mail: a.pawinska@um.slupsk.pl

(E.AP)

Inspektor ds. szkół niepublicznych i nadzoru nad placówkami

Aleksandra Krawczyk

tel. (59) 84-88-446

e-mail: aleksandra.krawczyk@um.slupsk.pl

(E.AKR)

Do pobrania