Zadania doradców zawodowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Zadania doradców zawodowych

kropka

Zadania Doradców

OFERUJEMY:

 • porady indywidualne i grupowe
 • pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych
 • pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej
 • pomoc w logowaniu się do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych
 • zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • wyjścia młodzieży gimnazjalnej do Centrum Kształcenia Praktycznego
 • pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego
 • poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi
 • indywidualne porady dla rodziców w zakresie rekrutacji do szkół
 • konsultacje dla nauczycieli

ZAPEWNIAMY:

 • aktualne informacje dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych
 • informacje na temat warunków rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • informacje na temat zawodów, rynku pracy
 • przewodniki po zawodach
 • filmy edukacyjne
 • ulotki
 • foldery