Szkoła dla rodziców - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Szkoła dla rodziców

„Szkoła dla Dobrych Rodziców i Nauczycieli” to cykl 12-14, co tygodniowych spotkań dla wszystkich osób, które chcą pomóc sobie i swoim dzieciom nawiązać bliższe relacje emocjonalne i pomóc w efektywniejszym funkcjonowaniu na co dzień.

Warsztaty są przeznaczone są zwłaszcza dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Spotkania mają charakter grupowy ( do 15 osób w zespole).

Na zajęciach pracujemy metodami wykładowymi, ale również wykonujemy ćwiczenia praktyczne, odgrywamy scenki, omawiamy przykłady z życia.

Każdy z uczestników po zakończonych spotkaniach może otrzymać dyplom potwierdzający nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z radzeniem sobie w codziennych sytuacjach wychowawczych. Warunkiem otrzymania dyplomu jest regularne i aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz odrabianie pracy domowej zadawanej po omówionej partii materiału. Rodzice w ramach spotkań otrzymują również materiały ksero do pracy i lektury własnej w domu.

Szczegółowa tematyka spotkań:

1. Wykład wstępny na temat ADHD. Przyczyny i objawy.
2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń- zaburzenia opozycyjno- buntownicze, zaburzenia zachowania, zachowania instrumentalne.
3. Budowanie rutyny, czyli „check listy”.
4. Postawy rodzicielskie, a zachowania dzieci.
3. Techniki radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami.
4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
5. Czas spędzony z dzieckiem. Funkcje i rola zabawy.
6. Nagradzanie pozytywnych zachowań
7. Normy, a zasady. Przywileje, a nagrody.
8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
9. Wprowadzenie systemów motywujących.
10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.
11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Osoby prowadzące:

Monika Walczak- psycholog
Małgorzata Gierszewska- psycholog