Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny