Technikum nr 1 w Zespole Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny