Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny