Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny